Skip to main content
Image

Genel Şartlar ve Koşullar Bastion Holding BV

Genel Şartlar ve Koşullar Bastion Holding BV

Sürüm: 1.2
Tarih: 24 Ocak 2023

Madde 1. Tanımlar

Bu genel şart ve koşulların yanı sıra bu genel şart ve koşulların geçerli olduğu tüm teklifler, anlaşmalar veya sözleşmelerin sonuçlandırılmasında aşağıdaki şartlar geçerlidir:

1.1. Bastion Hotels: Bastion Holding B.V. özel şirketinin Hollanda içindeki ve dışındaki tüm şubelerinin yanı sıra Bastion Holding B.V.'ye bağlı tüm şirketler ve işletmeler, bağlı ortaklıklar ve işletmeler, her isimde.

1.2.Hizmetler: Kelimenin en geniş anlamıyla, Bastion Hotels tarafından tüm ilgili faaliyetler ve/veya hizmetler ile birlikte konaklama sağlanması ve/veya (oda) alanı ve/veya yiyecek ve/veya içecek sağlanması.

1.3. Misafir: Bastion Hotels'in Müşteri ile akdedilen bir sözleşme kapsamında Hizmetleri sağlaması gereken kişi/kişiler. Bu hüküm ve koşulların Konuk ile ilgili olduğu durumlarda, bu aynı zamanda Misafire eşlik eden kişi/kişileri de kapsar. Aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu hüküm ve koşullarda Misafir veya Müşteri, hem Misafir hem de Müşteri anlamına gelir.

1.4. Müşteri: Bastion Hotels ile Hizmet sağlamak üzere sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişi. Müşteri, ilişkileri adına olsun ya da olmasın, Hizmet sağlamak üzere bir sözleşme imzalayan aracıyı da içerir. Mesleğini veya işini icra ederken faaliyet göstermeyen gerçek kişi de bu şartlarda Tüketici olarak anılır.

1.5. Otel Sözleşmesi: Bastion Hotels ile Müşteri arasında akdedilen ve Bastion Hotels'in Müşteri veya Misafir tarafından ödeme yapılması karşılığında söz konusu Müşteri ve/veya Misafir(ler) için Hizmetler sağladığı sözleşmedir. Bu hüküm ve koşulların bir Otel Sözleşmesine atıfta bulunduğu durumlarda, bu hüküm ve koşulların geçerli olduğu beyan edilen diğer tüm sözleşmeler de buna dahildir. Bu koşullar aynı zamanda bir aracı aracılığıyla Otel Sözleşmesi imzalayan Müşteriler için de geçerlidir.

1.6. Çevrimiçi Rezervasyon: Bastion Hotels web sitesinde (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschipholairport.nl) bulunan bir Otel Sözleşmesi yapmak için rezervasyon formu kullanılarak yapılan Rezervasyon. Diğer web siteleri (aracılar) aracılığıyla yapılan çevrimiçi rezervasyonların farklı koşulları olabilir ve bu koşullarda belirtildiği gibi Çevrimiçi Rezervasyon kapsamına girmeyebilir.

1.7. Rezervasyon: Müşteri ile Bastion Hotels arasında yazılı olarak imzalanan, Müşteri ile Bastion Hotels arasında Otel Sözleşmesinin hangi süre içinde ve hangi koşullar altında geçerli olacağını öngören Otel Sözleşmesidir.

Madde 2. Bu koşulların uygulanabilirliği

2.1. Bu genel şartlar ve koşullar, Bastion Hotels ile yapılan tüm teklifler, anlaşmalar ve sözleşme sonuçları için geçerlidir.

2.2. Bu genel şartlar ve koşullardan farklı olan teklifler, anlaşmalar veya sözleşme sonuçları, yalnızca Bastion Hotels ile yazılı olarak açıkça mutabakata varılması halinde geçerlidir. Bu durumda sapma yalnızca ilgili teklif, anlaşma veya sözleşmenin imzalanması için geçerli olur.

2.3. Daha önce Bastion Hotels'e açıkça ve yazılı olarak iletilmediği ve Bastion Hotels tarafından onaylanmadığı sürece Konuk, Müşteri veya diğer herhangi bir (tüzel) kişi bu Genel Hüküm ve Koşulları kabul eder.

Madde 3. Otel Sözleşmesinin Kurulması

3.1. Bastion Hotel'in Otel Sözleşmesi akdetmesine yönelik tüm teklifler bağlayıcı değildir ve her durumda yalnızca Bastion Hotels kapasitesinin yeterli olduğu ölçüde geçerlidir. Çevrimiçi rezervasyon durumunda teklifin mümkün olduğu kadar güncel olması beklenir.

3.2. Müşterinin teklifi kabul etmesi ve Bastion Hotels kapasitesinin yetersiz olması durumunda Bastion Otelleri, ilk gecelemeden önceki 5 gün içinde veya Bastion Hotels makul bir şekilde beklenilemiyorsa daha sonra teklif yapma hakkına sahiptir. bunu yapmak için yukarıda Madde 3.1'de açıklanan hükmü uygulayabilir ve Otel Sözleşmesini değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz. Ancak öncelikle değişikliklere ilişkin 4.4. madde hükümleri doğrultusunda çözüm aranacaktır.

3.3.Rezervasyon ancak Rezervasyonun Müşteri veya Bastion Hotels tarafından yazılı olarak onaylanmasının ardından kesinleşir.

3.4. Online Rezervasyon yoluyla Otel Sözleşmesi, Müşterinin rezervasyon formunu göndererek teklifi kabul etmesiyle akdedilir. Bastion Hotels bu gönderimin alındığını e-postayla onaylayacaktır. Müşteri, Otel Sözleşmesini her zaman onay almadan feshedebilir. Bu, Madde 3.3'ten sapmadır.

3.5. Bir Müşteri tarafından akdedilen her Otel Sözleşmesinin masrafları ve riski bu Müşteriye ait olmak üzere akdedildiği kabul edilir. Bir Misafirin yaptığı her ödeme Müşteriyi aynı ölçüde serbest bırakacaktır.

3.6. Yazılı olarak açıkça mutabakata varılmadığı sürece Bastion Hotels, adı ne olursa olsun Müşteriye herhangi bir komisyon veya komisyon borçlu değildir.

3.7. Bastion Hotels, bu koşullarda aksi belirtilmedikçe, Grup varsa Müşteriye (opsiyon sahibine) opsiyon hakkı verebilir. Böyle bir opsiyon hakkı ancak yazılı olarak sağlanabilir. Başka bir Müşterinin de Bastion Hotels'e Otel Sözleşmesi için teklifte bulunması halinde, Bastion Hotels opsiyon sahibini bu konuda bilgilendirecektir. Opsiyon sahibinin, opsiyon hakkını kullanmak istediğini Bastion Hotels tarafından belirtilen süre içerisinde Bastion Hotels'e bildirmemesi durumunda opsiyon hakkı sona erer.

3.8. Bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bastion Otelleri, Misafirin rezervasyon yaptığı ilk gün öğlen saat 12:00'de bildirimde bulunmaması durumunda (Online) Rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Müşterinin ayırttığı süre için ödeme garantisi vermesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.

3.9. Varış ve/veya ayrılış tarihinin değişmesi durumunda, orijinal, kesin Rezervasyon iptal edilecek ve karşılıklı anlaşma ile yeni, kesin Rezervasyon yapılacaktır.

3.10. Bastion Hotels, web sitesinde yer alan bilgileri büyük bir titizlikle derlemektedir ancak veri aktarımı sırasında ve/veya teknik arızalar veya diğer durumlardan dolayı verilerde yanlışlıklar ve/veya veriler eksik olabilir. Yapılan tüm çevrimiçi rezervasyonlar belirgin değişikliklere ve/veya hatalara tabidir. Bu paragrafta belirtilen değişiklik ve/veya hataların fiyatta değişikliğe yol açması halinde Müşteri ücretsiz iptal hakkına sahiptir.

Madde 4. Bastion Hotels Yükümlülükleri

4.1. Bastion Hotels, kararlaştırılan konaklamayı, kararlaştırılan süre boyunca Konuk'un kullanımına sunacak ve/veya kararlaştırılan Hizmetleri, Bastion Hotels'nde geçerli kalite standartlarına uygun olarak sağlayacaktır.

4.2. Yukarıdaki Madde 4.1'deki hüküm. açıklanan geçerli değildir:
a. Mücbir Sebeplere ilişkin maddede (madde 9) açıklanan bu koşullarda mücbir sebep olması durumunda;
B. Misafirin gelmemesi veya yarım saatten fazla geç gelmesi;
C. Müşterinin Madde 7'de belirtilen avans veya ara ödemeyi yapmaması veya zamanında ödememesi;
D. Müşterinin Bastion Hotels karşı sahip olduğu yükümlülüklere her ne sebeple olursa olsun uymaması veya tam olarak uymaması halinde.

4.3. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Bastion Hotels, konaklamayı varış günü saat 14:00'ten ayrılış günü saat 12:00'ye kadar Misafirin kullanımına sunacaktır.

4.4. Bastion Hotels, Misafire Otel Sözleşmesi kapsamında sunulandan farklı bir otel konaklaması sunma hakkına sahiptir. Bunun Misafir için sakıncalı olması halinde Misafir veya Müşteri, Otel Sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir. Müşteri veya Misafir tarafından teklif edilen ve kabul edilen otel konaklamasının orijinal konaklamadan daha ucuz olması durumunda, Bastion Hotels tasarruf miktarını Misafir veya Müşterinin kullanımına sunacaktır. Bastion Hotels hiçbir durumda ilave tazminat ödemek zorunda kalmayacaktır.

Madde 5. Grup çekinceleri

5.1. On odadan oluşan bir Rezervasyon, grup rezervasyonları kapsamına girer. Bu koşullardaki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla grup rezervasyonlarına ilişkin hükümler uygulanır. Hükümler arasında çelişki olması halinde bu madde hükümleri geçerli olacaktır.

5.2. Bir Müşteri, grup rezervasyonu için isteğe bağlı rezervasyon adı verilen rezervasyon yapabilir. İsteğe bağlı rezervasyon ancak yazılı olarak onaylandıktan sonra yapılır. İsteğe bağlı olarak varış tarihinden 1 ay öncesine kadar rezervasyon yapılabilir. Yazılı olarak açıkça mutabakata varılmadığı sürece, isteğe bağlı rezervasyon bu tarihten sonra otomatik olarak sona erecektir.

5.3. Kesin rezervasyon ancak Müşteri tarafından yazılı olarak teyit edildikten ve Bastion Hotels tarafından Müşteriye yazılı olarak teyit edildikten sonra yapılır.

5.4. Grup rezervasyonunda Müşteri, varıştan önceki gün saat 12:00'ye kadar, orijinal kesin olarak rezerve edilen oda sayısının %10'unu ücretsiz olarak azaltabilir.

5.5. Başlangıçta kesin olarak rezerve edilen oda sayısını artırmak yalnızca Bastion Hotels'e danışılarak mümkündür. Bastion Hotels, başlangıçta rezerve edilen oda sayısının danışılmadan arttırılmasından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.6. Kesin rezervasyonun varışa 1 ay kalaya kadar tamamen iptal edilmesi durumunda herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir. Kesin rezervasyonun varış tarihinden 1 ay ila 1 hafta öncesine kadar tamamen iptal edilmesi durumunda müşteri, Bastion Hotels'e konaklama bedelinin %50'sini geri ödemekle yükümlüdür. Kesin bir rezervasyonun varış tarihine 1 haftadan daha kısa bir süre kala tamamen iptal edilmesi durumunda müşteri, Bastion Hotels'e konaklama ve rezerve edilen grup yemekleri üzerinden %100 geri ödeme yapmakla yükümlüdür. Grup rezervasyonlarıyla ilgili olarak Müşteri, Bastion Hotels'in Misafir isim listesinin varış tarihinden en geç 7 iş günü öncesine kadar elinde olmasını sağlamalıdır.

5.7. Bastion Hotels'de varış tarihinden en geç 1 ay önce toplam rezervasyon bedelinin %100'ünün garanti edilmesi gerekmektedir.

Ön ödemenin varış tarihinden 1 ay önce Bastion Hotels'in banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Kredi kartı garantisi , varış tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar toplam rezervasyon tutarını garanti edebilmelidir. Müşterinin Bastion Hotels'te geçerli bir borçlu numarası varsa bu durum geçerli değildir.

5.8. Tamamen kesin bir rezervasyonun varış ve/veya ayrılış tarihinin değiştirilmesi durumunda, orijinal tarihler iptal edilecek ve kesin rezervasyon, müsaitlik durumuna göre karşılıklı istişare ile istenilen tarihlere taşınacaktır. Kontenjan buna izin vermiyorsa otomatik olarak iptal koşullarına tabi olursunuz (Madde 5.6)

5.9. Müşterinin önceki maddelere ilişkin temerrüde düşmesi durumunda Bastion Hotels son rezervasyonun iptal edildiğini dikkate alacaktır. Bu iptal, Müşterinin kesin rezervasyonunu iptal etmesi anlamına gelecektir (Madde 5.6). Müşteri, iptal ücretini Bastion Hotels'e ödemekle yükümlüdür.

Madde 6. İptal

6.1. Bu madde hükümleri, bu koşullar hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır. Bu madde hükümleri, Müşterinin ve/veya üçüncü şahısların genel hukuk kapsamındaki sorumluluğunu etkilemez.

6.2. Otel Sözleşmesi geri alınamaz ve iptal edilemez.

6.3. Özellikle Online Rezervasyonlarda, Hollanda Medeni Kanunu Madde 6:230p uyarınca Tüketicilerin iptal hakkı yoktur.

6.4. Bastion Hotels web sitesinde iptale ilişkin özel bir kuralın geçerli olması ve/veya belirtilmesi durumunda, bu, teklifin kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve bu maddenin geri alınamazlığa ilişkin hükümlerine göre önceliklidir. Müşteri daha sonra Bastion Hotels web sitesinde belirtildiği gibi iptal etme seçeneğine sahiptir. Müşteri daha önce online check-in yapmışsa, aksi belirtilmediği sürece iptal işlemi asla mümkün değildir.

6.5. İptal, uygun araç/form (ww.bastionhotel.nl) aracılığıyla çevrimiçi de dahil olmak üzere yazılı olarak, e-posta yoluyla ve tarih belirtilerek yapılmalıdır.

6.6. Grup rezervasyonlarına ilişkin hükümler (Madde 5) saklı kalmak üzere, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, rezervasyon varış gününden önce öğlen 12'ye kadar ücretsiz iptal edilebilir.

Madde 7. Fiyatlar ve ödeme

7.1. Fiyatlar konaklama tipine, güne, rezervasyon saatine, ödeme koşullarına ve iptal politikasına göre farklılık gösterebilir.

7.2. Müşterinin, Otel Sözleşmesinde belirtilen tutarlarda Bastion Hotels'e borcu vardır. Misafir, konaklamanın toplam masraflarını ödemekten her zaman ortak sorumlu olmaya devam edecektir. Bastion Hotels, kapalı otopark, telefon, kasa vb. kullanımı gibi özel Hizmetler için Müşteriden ve/veya Misafirden ek ücret talep edebilir. Maliyetler açıkça iletilir.

7.3. İptal veya kullanılmama faturaları da dahil olmak üzere tüm faturalar, Müşteri ve/veya Misafir tarafından nakit olarak veya açıkça mutabakata varılması halinde fatura tarihinden sonraki 14 gün içinde ödenecektir. Ödeme yeri faturanın ait olduğu Bastion Hotels'in ilgili şubesidir.

7.4. Müşterinin her Misafir adına Otel Sözleşmesini veya başka bir sözleşmeyi imzalaması beklenir. Misafir, katılarak Müşterinin bu konuda kendisini temsil etme yetkisine sahip olduğunu belirtir.

7.5. Ödeme Euro cinsinden yapılır. Bastion Hotels'in yabancı para cinsinden ödeme kabul etmesi durumunda o tarihte geçerli olan piyasa kuru uygulanacaktır. Döviz cinsinden ödeme yapılması durumunda Bastion Hotels, idari masraf olarak döviz cinsinden tutarın en fazla %10'unu talep etme hakkına sahiptir.

7.6. Bastion Hotels, çek, ciro ödeme kartları ve benzeri ödeme araçlarını veya yukarıda belirtilenler dışındaki diğer ödeme araçlarını reddetme veya bunların kabulüne belirli koşullar ekleme hakkına sahiptir. Ayrıca hangi ödeme yöntemlerinin sunulacağı Bastion Hotels'e bağlıdır. Çevrimiçi rezervasyon durumunda, ödeme seçenekleri sözleşme imzalanmadan önce zamanında iletilecektir. Bastion Hotels ön ödeme (kısmi) talep etme hakkına sahiptir. Bu, tüm rezervasyon türleri için geçerlidir ve bu tutar, nihai olarak ödenecek nihai tutardan düşülecektir. İptal durumunda ödenmiş olan tutar en kısa sürede, ancak en geç 14 gün içinde iade edilecektir.

7.7. Misafirin/Müşterinin konaklaması sırasında Bastion Hotels Hizmetlerini kullanması durumunda, Bastion Hotels satın alınan Hizmetlere ilişkin ödeme talep etme hakkına sahiptir.

7.8. Misafir/Müşteri ödeme yükümlülüğünü/yükümlülüklerini zamanında yerine getirmezse, Bastion Hotels'in kendisine geç ödeme konusunda bilgi vermesinden ve Bastion Hotels'in Müşteri'ye ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi için 14 günlük süre tanımasından sonra bunu yapmakla yükümlü olacaktır. Ödeme yükümlülükleri Bu 14 günlük süre içerisinde ödeme yapılmazsa, halen borçlu olunan tutara yasal faiz uygulanacaktır ve Bastion Hotels, bundan kaynaklanan yargısız tahsilat masraflarını tahsil etme hakkına sahiptir. Bu tahsilat masraflarının tutarı maksimum şu şekildedir: 2.500 €'ya kadar ödenmemiş tutarların %15'i; Minimum 40 € olmak üzere sonraki 2.500 € için %10 ve sonraki 5.000 € için %5. Bastion Hotels, belirtilen tutar ve yüzdelerden Müşteri lehine farklılık gösterebilir.

Madde 8. Sorumluluk

8.1. Bu madde yalnızca Müşterinin mesleğini veya işini icra eden (tüzel) bir kişi olması durumunda geçerlidir. Tüketici Müşterinin bulunması durumunda Bastion Hotels'in sorumluluğu yasal olarak mümkün olduğu ölçüde sınırlıdır.

8.2. Bastion Hotels'in kasıt veya ağır ihmali olmadığı sürece, Bastion Hotels hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

8.3. Bastion Hotels'in kasıt veya ağır ihmali olmadığı sürece Bastion Hotels, Misafirin araçlarına verilen veya bunlardan kaynaklanan hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

8.4. Bastion Hotels'in kasıt veya ağır ihmali olmadığı sürece, Bastion Hotels, herhangi bir taşınır veya taşınmazda, içinde veya üzerinde herhangi bir kusur veya herhangi bir kusurun doğrudan veya dolaylı sonucu olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişiye veya herhangi bir şeye meydana gelen zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bastion Hotels'in sahibi, kiracısı veya kiracısı olduğu veya başka bir şekilde Bastion Hotels'in kullanımına sunulan mülk.

8.5. Bastion Hotels'in sorumluluğu hiçbir zaman Otel Sözleşmesinin değerini veya Bastion Hotels'in sigorta şirketi tarafından karşılanan hasar tazminatını veya başka herhangi bir üçüncü tarafça Bastion Hotels'e tazmin edilen hasarı aşmayacaktır.

8.6. Bastion Hotels, bir Misafirin ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın, kelimenin en geniş anlamıyla Otel sözleşmesindeki iddialarla ilgili olarak Bastion Hotels'e karşı öne sürdüğü veya ileri sürebileceği herhangi bir hak talebine veya adı ne olursa olsun Müşteri tarafından tamamen tazmin edilir. veya Müşteri tarafından imzalanan diğer herhangi bir sözleşme. Bu tazminat yükümlülüğü, Otel Sözleşmesi'nin her ne sebeple olursa olsun tamamen veya kısmen feshedilmesi halinde de geçerlidir.
Madde 9. Mücbir sebep

9.1. Mücbir sebepler, diğer şeylerin yanı sıra şunları içerir: ticari faaliyetleri makul ölçüde imkansız hale getiren personel hastalıkları, savaş, savaş tehlikesi, isyan, grev veya şirketin işgali, su hasarı, taciz, terörizm, yangın, sel, hükümet tedbirleri.

9.2. Mücbir sebep hallerinde Bastion Hotels sözleşmeyi iptal edebilir veya askıya alabilir. Bu durumda Bastion Hotels'in herhangi bir zararı tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9.3. Yukarıdaki hükümler, Bastion Hotels'in Otel Sözleşmesi veya başka herhangi bir sözleşmenin ifasında kullandığı kişi ve/veya hizmet ve/veya kurumlarda mücbir sebep ortaya çıkması durumunda da geçerlidir. Bu aynı zamanda yukarıda adı geçen kişiler ve/veya hizmetler ve/veya kurumlar için askıya alma veya kesinleştirme koşulu olarak veya adı geçen kişi ve/veya hizmetler ve/veya kurumların temerrüdü olarak meydana gelenleri de içerir. Bastion Hotels bunun kendi işleri üzerindeki etkisini göstermek zorunda değildir.

9.4. Madde 9 yalnızca Müşterinin mesleğini veya işini icra eden (tüzel) bir kişi olması durumunda geçerlidir. Tüketici Müşterinin mevcut olması durumunda mücbir sebep, yalnızca yasal olarak mümkün olduğu ölçüde geçerlidir.

Madde 10. Geçerli hukuk ve anlaşmazlıklar

10.1. Hollanda yasaları, adlarına bakılmaksızın tüm anlaşmalar için geçerlidir.

10.2. Aşağıdaki hükümlere bağlı olarak ve zorunlu yasal hükümler buna aykırı olmadığı sürece (tüketici anlaşmazlıkları gibi), bu koşulların kısmen veya tamamen geçerli olduğu bir sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıklar, aşağıdaki durumlar hariç, Utrecht'teki mahkeme tarafından çözümlenecektir. Bastion Hotels, Müşteri ve/veya Misafirin ikametgâhının hakimiyetini tercih eder.

10.3. Hollanda usul hukuku kurallarına göre, alt bölge sektörü mahkemesinin mutlak yetkisine giren bir anlaşmazlık olması durumunda, bu anlaşmazlık yalnızca alt bölge sektörünün yetkili mahkemesi tarafından çözülecektir.

10.4. Şartlar ve koşullardaki bir veya daha fazla hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Bir hükmün her ne sebeple olursa olsun geçersiz olduğunun ortaya çıkması durumunda, Bastion Hotels ile Müşteri ve/veya Misafir, geçersiz hükme anlam ve kapsam bakımından mümkün olduğunca yakın olan geçerli bir hüküm üzerinde mutabakata varmış sayılır.

Genel şartlar ve koşulları PDF olarak indirin.

En düşük fiyat garantilidir

Ücretsiz otopark

Ücretsiz wi-fi

çevrimiçi, hesap veya kredi kartı ile güvenli bir şekilde ödeme yapın.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro